ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตลาดเปร็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070040
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  070040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตลาดเปร็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  taladprengschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดเปรง
ตำบล :
  คลองเปรง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0942624159
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  taladprengschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเปรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:29:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตลาดเปร็ง


นางสาวนิษฐา ความมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเปร็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน