ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไชยธารา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070041
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  070041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไชยธารา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchaitara
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเดโช
ตำบล :
  คลองอุดมชลจร
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0898315380
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  watchaitara@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป ฉช 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองอุดมชลจร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไชยธารา


นายนุกูล เทศกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยธารา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน