ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070042
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  070042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แพ่งพิทยาภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangpittayaphoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านคลองเจ้า
ตำบล :
  คลองหลวงแพ่ง
อำเภอ :
  เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  0892276747
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มีนาคม 2478
อีเมล์ :
  pangpittayapoom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองหลวงแพ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ


นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน