ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070067
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  070067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suraomaiparkkrong 17
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านลำอ้ายสอ
ตำบล :
  บางน้ำเปรี้ยว
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  0936591653
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางน้ำเปรี้ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:55:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17


นางทัศนีย์ แก่นภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน