ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าแคราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070068
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  070068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าแคราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suraokaerai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านแคราย
ตำบล :
  บางน้ำเปรี้ยว
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038-518-143
โทรสาร :
  038505329
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/11/2481
อีเมล์ :
  suraokaerai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางน้ำเปรี้ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:08:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าแคราย


นายรังสรรค์ มั่นประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าแคราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน