ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070070
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  070070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางสาย
ตำบล :
  โพรงอากาศ
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038-514-552
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2479
อีเมล์ :
  wittaya3012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพรงอากาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)


นายวิทยา ธรรมธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน