ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070071
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  070071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNILLARATSATTHABUMRUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางใหญ่
ตำบล :
  โพรงอากาศ
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  089-6662839
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  wrs19_chai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพรงอากาศ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:47:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน