ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากคลองบางขนาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070073
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  070073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากคลองบางขนาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pakklongbangkhanak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางขนาก
ตำบล :
  บางขนาก
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  0657461593
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  school.pbk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:00:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากคลองบางขนาก


นายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน