ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070078
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  070078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะแกโดดประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sakaedotprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสะแกโดด
ตำบล :
  โยธะกา
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038-080-048
โทรสาร :
  038090093
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2480
อีเมล์ :
  Skd37_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โยธะกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 19:42:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์


นางสาวสุภาพร ฤกษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน