ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070079
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  070079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangsai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบางไทร
ตำบล :
  โยธะกา
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  083-0895352
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  por_ploddee24@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช. เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:11:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางไทร


นางสาวธัญลักษณ์ ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน