ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลอง 18
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070082
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  070082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลอง 18
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watklong18
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคลอง 18
ตำบล :
  หมอนทอง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038-581-200
โทรสาร :
  038582000
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  wk1814_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมอนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:31:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลอง 18


นายทวี แก่นดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลอง 18

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน