ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070083
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  070083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพุทธอุดมวิหาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watputaudomwiharn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวัดพุทธอุดมวิหาร
ตำบล :
  หมอนทอง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038-586-222
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมอนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน