ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070085
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  070085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าคลอง 19
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suroaklong19
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านคลองสิบเก้า
ตำบล :
  หมอนทอง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  0899318377
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  suraoklong19school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หมอนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19


นายฉัตย์ มีอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน