ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากบึงสิงโต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070086
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  070086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากบึงสิงโต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakbuengsingto
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสิงโตทอง
ตำบล :
  สิงโตทอง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038-566-197
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิงโตทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:05:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากบึงสิงโต


นางนิตยา มัสเยาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากบึงสิงโต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน