ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070087
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  070087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPOSAENGKANCHANARAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลอง 19
ตำบล :
  สิงโตทอง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  033050342
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2510
อีเมล์ :
  posaeng_19@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิงโตทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08:51:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์


นายกริช สุรัสโม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน