ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตลาดคลอง 16
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070088
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  070088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตลาดคลอง 16
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taladklong16
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดคลอง 16
ตำบล :
  ดอนฉิมพลี
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  038-585-113
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  sombat@esdc.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนฉิมพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 18:52:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตลาดคลอง 16


นายสมบัติ บุญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดคลอง 16

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน