ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070091
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  070091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าปากคลอง 20
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suraopakklong 20
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านปากคลอง 20
ตำบล :
  ดอนฉิมพลี
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  038-585-490
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  pakkong.20@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนฉิมพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20


นางโกศล อู่เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน