ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070092
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  070092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าดอนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SURAODONKLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนกลาง
ตำบล :
  ดอนฉิมพลี
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  038-080-054
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/02/2471
อีเมล์ :
  donklang_17@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนฉิมพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:52:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง


นางวิภา พุทธศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน