ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคู้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070093
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  070093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าคู้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suraokoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคู้น้อย
ตำบล :
  ดอนฉิมพลี
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนฉิมพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 20:03:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าคู้


นายเทอมศักดิ์ วัฒนเหลืองอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน