ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070094
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  070094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suraolamchala ( Lamchalaprachasan )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านลำชะล่า
ตำบล :
  ดอนฉิมพลี
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2480
อีเมล์ :
  lamchala2014@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนฉิมพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08:29:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)


นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน