ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070095
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  070095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าสมอเอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suraosamo-ek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านสมอเอก
ตำบล :
  ดอนฉิมพลี
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  08-9886-4345
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  samoeak2562@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนฉิมพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10:33:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก


นางสาวนงนารถ ยุทธนาวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน