ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070097
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  070097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงพระอาจารย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbengpaajan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านบึงพระอาจารย์
ตำบล :
  ดอนเกาะกา
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2488
อีเมล์ :
  supranee_40@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลดอนเกาะกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 12:24:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน