ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลอง 21
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070098
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  070098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลอง 21
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Klong 21
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคลอง 21
ตำบล :
  ดอนเกาะกา
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  038-080-059
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2509
อีเมล์ :
  dansri2508@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวิชาการที่ 5(บางน้ำเปรี้ยว 2)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเกาะกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลอง 21ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 21

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน