ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070099
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  070099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลายคลอง 20
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banplaikhlong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลอง 20
ตำบล :
  ดอนเกาะกา
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเกาะกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 06:57:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20


นางสาวกนกกรานต์ คชชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน