ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070101
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  070101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATRAJBUMRANGSAK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลอง 21
ตำบล :
  ดอนเกาะกา
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  038-080-056
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/01/2547
อีเมล์ :
  wrd32_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเกาะกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์


นายสมศักดิ์ สนกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน