ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงตาหอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070103
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  070103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบึงตาหอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBUANGTAHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบึงตาหอม
ตำบล :
  ดอนเกาะกา
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  0899846138
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2470
อีเมล์ :
  bungtahom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเกาะกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17:17:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบึงตาหอม


นายอานุภาพ บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงตาหอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน