ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070104
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  070104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าคลอง 20
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SURAOKLONG20
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลอง 20
ตำบล :
  สิงโตทอง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  suraoklong_20@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิงโตทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:10:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20


นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน