ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070105
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  070105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สกุลดีประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sakuldeeprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านคลอง 15
ตำบล :
  บึงน้ำรักษ์
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  0890505324
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2491
อีเมล์ :
  skd36_cha1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงน้ำรักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:14:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์


นางสลีลา ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน