ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070106
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  070106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบึงน้ำรักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbungnamruk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลอง 15
ตำบล :
  บึงน้ำรักษ์
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  033-050-335
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/05/2475
อีเมล์ :
  watbungnamrak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงน้ำรักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์


นายกฤษณะ ซื่อสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน