ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070107
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  070107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าคลอง 15
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SURAO KLONG15
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านคลอง 15
ตำบล :
  บึงน้ำรักษ์
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  0910068101
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  suraoklong15school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไผ่ดำรักษ์ฟัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงน้ำรักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:57:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15


นางสาวมาเดีย มะทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 15

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน