ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070109
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  070109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าคลองหกวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sulohklonghokva
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองหกวา
ตำบล :
  บึงน้ำรักษ์
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  033050338
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  surhoklong6va@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงน้ำรักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:20:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา


นางธนกร ศิริโสภาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน