ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070110
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  070110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุเหร่าคลอง 14
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suraoklong 14
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหมู่บ้านคลอง 14
ตำบล :
  บึงน้ำรักษ์
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24170
โทรศัพท์ :
  038-080-050
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ กรกฎาคม ๒๔๘๑
อีเมล์ :
  SK14B@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงน้ำรักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14


นายสมเด็จ ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน