ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่ดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070111
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  070111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่ดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphaidum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์
ตำบล :
  ศาลาแดง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-132-081
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖
อีเมล์ :
  phaidum2400@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:27:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ


นายมนตรี พิมแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน