ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070112
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  070112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหลวงแพ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Lung Pang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านปากคลองหลวงแพ่ง
ตำบล :
  ศาลาแดง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24150
โทรศัพท์ :
  038-080-047
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:42:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง


นายปรีชา เกตุผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงแพ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน