ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองเจ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070114
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  070114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองเจ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watklongjao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านคลองเจ้า
ตำบล :
  ศาลาแดง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  038-845-919
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  pongpan_m27@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 12:03:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองเจ้า


นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน