ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070116
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  070116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบึงทองหลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbungthonglang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบึงทองหลาง
ตำบล :
  ศาลาแดง
อำเภอ :
  บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24000
โทรศัพท์ :
  02-988-2036
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
อีเมล์ :
  btl2472_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบึงทองหลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน