ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดล่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070118
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  070118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดล่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวัดล่าง
ตำบล :
  บางปะกง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-531-435
โทรสาร :
  038533161
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2440
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปะกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 21:03:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดล่าง


นายธงชัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน