ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070120
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  070120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prapimonsaenee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคลองหัวจาก
ตำบล :
  บางปะกง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-532-028
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2480
อีเมล์ :
  prapimon2561@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปะกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 20:36:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)


นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน