ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070121
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  070121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthakhamtangtrongjit 10
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท่าข้าม
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-573-001
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  sathitmalai888@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13:32:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ


นายสาธิต มาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน