ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางแสม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070122
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  070122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางแสม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangsaem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบางแสม
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-574-522
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  watbangsamae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางแสม


นายสุริยา ศรีโภคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแสม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน