ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองพานทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070123
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  070123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองพานทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KLONGPANTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางไทร
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-573-646
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน พ.ศ.2514
อีเมล์ :
  klongpanthong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14:45:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองพานทอง


นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพานทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน