ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070127
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  070127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samukkeeradbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านผีขุด
ตำบล :
  บางปะกง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-533-000
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  samakkee01@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปะกง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  102 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  86 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:04:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง


นายเอกภวุฒิ สุขผึ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน