ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070128
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  070128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แสมขาววิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samaekhao Witayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแสมขาว
ตำบล :
  สองคลอง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-528-129
โทรสาร :
  038528129
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  smk30_cha1 @ hotmail.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:17:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร


นายชาญณรงค์ บัวเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสมขาววิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน