ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070129
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  070129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสองคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsongklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน89 คลองขุดใหม่
ตำบล :
  สองคลอง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-528-160
โทรสาร :
  038528160
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2480
อีเมล์ :
  wsongklong@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉช. เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 17:52:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสองคลอง


นายวัฒนพงษ์ คชปักษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน