ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีล้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070130
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  070130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีล้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSILONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสีล้ง
ตำบล :
  สองคลอง
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-080-046
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  silong school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10:47:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีล้ง


นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีล้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน