ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070132
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  070132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sakad40 (Kittinakprachanukul) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสกัดสี่สิบตะวันตก
ตำบล :
  หอมศีล
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24180
โทรศัพท์ :
  038-080-043
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ก.ค. 2482
อีเมล์ :
  sakad40@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หอมศีล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13:09:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน