ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070135
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  070135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangwua Saisermwit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบางวัว
ตำบล :
  บางวัว
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24180
โทรศัพท์ :
  038-538-597
โทรสาร :
  038538592
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2474
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16:38:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)


นายวิฑูรย์ พรมมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน