ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสมัคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070137
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  070137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางสมัคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangsamak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกาะวัด
ตำบล :
  บางสมัคร
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24180
โทรศัพท์ :
  038538594
โทรสาร :
  038538594
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  bangsamak.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางสมัคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09:00:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางสมัคร


นายเกษม พูลทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสมัคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน