ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิมพาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070138
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  070138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิมพาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpimpawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองวังขื่อ
ตำบล :
  พิมพา
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-570-467
โทรสาร :
  038-570-467
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2473
อีเมล์ :
  Wat.Pim.School@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฉะเชิงเทรา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิมพา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:43:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิมพาวาส


นางศศกร กาฬศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิมพาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน