ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจันทร์เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1024070139
รหัส Smis 8 หลัก :
  24010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  070139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จันทร์เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  janjaroen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหมู่
ตำบล :
  ท่าสะอ้าน
อำเภอ :
  บางปะกง
จังหวัด :
  ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
  24130
โทรศัพท์ :
  038-516-429
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2481
อีเมล์ :
  janjaroenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะอ้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 07:26:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจันทร์เจริญ


นายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์เจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน